Gamelink.vn chuyên cung cấp các dịch vụ về game như thẻ game online, thẻ điện thoại, kết nối bạn với các đồng đội là hotgirls/hotboys nổi tiếng, các gamer chuyên nghiệp...

Chat 

Tình trạng

Sẵn sàng

Chi phí

4.00 $link/h

Skype

Đang cập nhật

Tình trạng thiết bị

Có mic, Có webcam

Số giờ hoàn thành
14 giờ

Số người thuê
1

2

Ellbe Hiền ♥

Streamer NoNo Live game Pubg ( Pc + MB giả lập) LOL .....

Top Donate

#1 Trịnh Lâm 20.00 $link

2 Đánh giá

Trịnh Lâm

Very nice girl

(thuê 5 giờ)

Trịnh Lâm

Tuyệt vời babie

(thuê 9 giờ)