Gamelink.vn chuyên cung cấp các dịch vụ về game như thẻ game online, thẻ điện thoại, kết nối bạn với các đồng đội là hotgirls/hotboys nổi tiếng, các gamer chuyên nghiệp...

Chat 

Tình trạng

Sẵn sàng

Chi phí

3.00 $link/h

Skype

Đang cập nhật

Tình trạng thiết bị

Có mic, Không webcam

Số giờ hoàn thành
10 giờ

Số người thuê
2

3

NuCutee

Tay To . Oke ? game LOL+PUBG+ROS

Hello .

Top Donate

#1 Kevin Ton 12.00 $link

1 Đánh giá

Kevin Ton

tay to

(thuê 1 giờ)