Gamelink.vn chuyên cung cấp các dịch vụ về game như thẻ game online, thẻ điện thoại, kết nối bạn với các đồng đội là hotgirls/hotboys nổi tiếng, các gamer chuyên nghiệp...

Chat 

Tình trạng

Sẵn sàng

Chi phí

2.00 $link/h

Skype

Đang cập nhật

Tình trạng thiết bị

Không mic, Không webcam

Số giờ hoàn thành
0 giờ

Số người thuê
0

8

Heliadaise_

CU THẢO PUBG PC game PUBG, LOL, Tâm sự...

nguyễn thị cẩm nhi
giọng miền nam
20/02/2002
bình dương !

0 Đánh giá